اخبار
23 نوامبر 2010
 
Aug 25, 2010
 
May 12, 2010
 
Mar 12, 2010
 
Dec 18, 2009
 
   
   
اخبار بيشتر ...
عضو خبرنامه Bsplitter شويد

Bandwidth Splitter Home Contact
 
 » ويژگيها  » اسكرين شاتها  » دانلود  » سفارش  » پشتيباني  » نمايندگان  » انحمن

  خانه  //ويژگيها

كنترل پهناي باند بر اساس كاربر، گروه،كامپيوتر

Traffic Shaping و Bandwidth Throttling

سهميه بندي مصرف اينترنت در يك مدت معين

    براي هر كاربر، گروه  و كامپيوتر

قابليت تلفيق با كليه نسخه هاي ISA

مشاهده ميزان و نحوه مصرف پهناي باند به صورت زمان واقعي

اجتناب از دانلود هاي غير ضروري به دليل سهميه بندي

ايجاد بستر مناسب براي استفاده راحت افراد مهم از اينترنت

جلوگيري از اتلاف پهناي باند توسط افراد

مشاهده فعاليت اينترنتي افراد توسط خود آنها

مديريت ترافيك كليه پروتكلهاي TCP و UDP

مديريت و اعمال محدوديت بر تعداد نشستها

امكان تقويت سرعت اينترنت براي برخي سايتهاي معين

امكان اعمال قوانين در زمانها و روزهاي خاص

سهميه بندي بر اساس دانلود، آپلود و يا مجموع آن دو

عدم اعمال محدوديت بر برخي سايتهاي معين

عدم نياز به نصب برنامه بر روي كامپيوتر كاربران

امكان مشاهده كاركرد توسط خود كاربران

 

 
   
 
 
خانه| اخبار| ويژگيها| اسكرين شات| دانلود| سفارش| نمايندگان| پشتيباني| مستندات آنلاين| انجمن
© كليه حقوق براي شركت BNTC Software و نماينده آن، شركت رایان سامانه آرکا محفوظ است