اخبار
23 نوامبر 2010
Aug 25, 2010
May 12, 2010
Mar 12, 2010
Dec 18, 2009
 
 
اخبار بيشتر ...
عضو خبرنامه Bsplitter شويد

 
  ويژگيها   اسكرين شات   دانلود   سفارش   پشتيباني   نمايندگان   انجمن

Home page  //  Screenshots

Shaping rules
Shaping rules view (click to enlarge figure)
 
Quota rules
Quota rules view (click to enlarge figure)
 
Quota counters
Quota counters view (click to enlarge figure)
 
Monitoring
Monitoring view (click to enlarge figure)
 
Bandwidth usage reports
Bandwidth usage reports (click to enlarge figure)
 
Web statistics
Web statistics (click to enlarge figure)
خانه| اخبار| ويژگيها| اسكرين شات| دانلود| سفارش| نمايندگان| پشتيباني| مستندات آنلاين| انجمن
كليه حقوق براي شركت BNTC Software و نماينده آن، شركت سهند رايان افق محفوط است