اخبار
23 نوامبر 2010
 
Aug 25, 2010
 
May 12, 2010
 
Mar 12, 2010
 
Dec 18, 2009
 
   
   
اخبار بيشتر ...
عضو خبرنامه Bsplitter شويد

 
 » ويژگيها  » اسكرين شات  » دانلود  » سفارش  » پشتيباني  » نمايندگان  » انجمن

Home page  //  Screenshots

Shaping rules
Shaping rules view (click to enlarge figure)
 
Quota rules
Quota rules view (click to enlarge figure)
 
Quota counters
Quota counters view (click to enlarge figure)
 
Monitoring
Monitoring view (click to enlarge figure)
 
Bandwidth usage reports
Bandwidth usage reports (click to enlarge figure)
 
Web statistics
Web statistics (click to enlarge figure)
 
   
 
 
خانه| اخبار| ويژگيها| اسكرين شات| دانلود| سفارش| نمايندگان| پشتيباني| مستندات آنلاين| انجمن
© كليه حقوق براي شركت BNTC Software و نماينده آن، شركت رایان سامانه آرکا محفوظ است